top of page

Coaching menedżerski

Coaching Menedżerski nie jest nauką tego, jak być menadżerem w ścisłym sensie. To wsparcie kompetencji menedżerskich i umiejętności zdobytych wcześniej, przed objęciem danego stanowiska.

 

Wspiera lidera jakim jest menedżer w najlepszych ustawianiu celów dla siebie i całego zespołu, a następnie w osiąganiu. Tak w przypadku samego menadżera jak i podlegających mu poszczególnych pracowników lub całych zespołów ludzi.
 

Dodatkowo jest to praca nad automotywacją i motywacją w miejscu pracy, by była ona satysfakcjonująca i dawała spełnienie.

Dla kogo jest coaching menedżerski

Coaching Menedżerski - zgodnie ze swoją nazwą - skierowany jest do menedżerów, liderów, zwierzchników. To doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy pełnią rolę kierowniczą, są zwierzchnikami.

Coaching Menedżerski jest dla wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się działaniami menedżerskimi. Może być to kierowanie zespołem czy projektem, kontrolowanie procesów zawodowych, zapewnianie ciągłości pracy, alokacja zasobów materialnych i niematerialnych.

Coaching Menedżerski to także korzyści dla organizacji/firmy. Dzięki niemu zyskuje ona świadomego menedżera, silnego i odpornego psychicznie, z rozwiniętą inteligencją emocjonalną. Osoba tak potrafi lepiej zarządzać ludźmi i ich motywować. Rozumie ich i swoje mocne i słabe strony, co pozwala na efektywniejsze planowanie i realizowanie zadań.

Jest także dla tych, którzy przewodzą w grupie, odpowiadają za rozwiązywanie konfliktów, prowadzą negocjacje biznesowe i interpersonalne, egzekwują wykonywanie zadań, motywują do efektywniejszej pracy.

Dzięki Coachingowi Menedżerskiemu będą potrafili lepiej przeprowadzać te wszystkie działania, a także zadbać o work-life balance swój i podwładnych.

Poprawia się komunikacja, co podnosi efektywność nie tylko pracy menadżera, ale też całego zespołu.

 

Coaching Menedżerski wyposaża menedżera w narzędzia pozwalające mu zmienić styl zarządzania ukierunkowując go na budowanie zaangażowania i podnoszenie samodzielności pracowników.

 

Taki menedżer bardziej identyfikuje się także z celami i wartościami organizacji.

Czym jest coaching menedżerski?

Sprawdź, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie i Twojej firmy

Coaching Menedżerski pomaga poznać sposoby analizy aktualnej sytuacji zawodowej i znajdowania sposobów na zmiany i rozwój. Pozwala znaleźć sposoby na pokonywanie przeszkód w pracy, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem wiedzy i zasobów menedżera.

Pozwala poprawiać standardy zarządzania ludźmi i zadaniami. Lepsza alokacja zasobów, sprawne kontrolowanie zadań, odpowiednie planowanie i skuteczne egzekwowanie wyników, to wszystko kwestie, którymi zająć się można w trakcie Coachingu Menedżerskiego.

Warto też zauważyć różnice między Coachingiem Menedżerskim a doradztwem.

 

Nie ma tu transferu wiedzy, gotowych rad i rozwiązań. Wszystkie osiągane rozwiązania są wspólnie wypracowane przez coacha i klienta. W oparciu o wiedzę i doświadczenie coacha, ale w zgodzie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami klienta.

W trakcie całego procesu, który trwa kilka miesięcy, ważne są spotkania z coachem jak i własna praca pomiędzy nimi. W wielu przypadkach jest ona nawet ważniejsza, bo pozwala klientowi na samodzielne korzystanie z wypracowanych rozwiązań już w trakcie coachingu. Wtedy ma szansę wdrożyć już to, co będzie jego siłą po zakończeniu całego procesu.

Coaching Menedżerski pozwala klientowi zwiększyć osobistą efektywność w działaniu. Poznać swoje możliwości i podejmować wyzwanie w zgodzie z nimi. Daje to możliwość szybszej realizacji zakładanych celów.

Menedżer dzięki takiemu coachingowi poprawia też relacje z pracownikami i zdobywa umiejętność zarządzania relacjami, a to przekłada się na lepsze zarządzanie ludźmi. To wszystko wraz ze wzmocnieniem pewności siebie płynącej ze coachingu pomaga lepiej zaplanować swój rozwój, lepiej zarządzać swoim czasem i energią, a w rezultacie uzyskać zadowolenie i satysfakcję z przebiegu kariery zawodowej i poprawić ogólną jakość życia.

bottom of page